Komisyonlar

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. İsmail TEKİN
Arş. Gör. Ahmet KARAKÜÇÜK
Arş. Gör. Yiğit Çağatay KUYU
Arş. Gör. Nergis ERDEM

 

Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Doç. Dr. Uğur YALÇIN
Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE
Arş. Gör. Dr. Ömer ZOR
Arş. Gör. Yiğit Çağatay KUYU
Arş. Gör. Çağlar KILIKÇIER
Arş. Gör. Nergis ERDEM
Arş. Gör. Pelin SÜLE

 

Staj Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Sibel YENİKAYA
Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU
Arş. Gör. Nedim Aktan YALÇIN
Arş. Gör. Çağlar KILIKÇIER
Arş. Gör. Ahmet KARAKÜÇÜK
[Komisyon sayfasına ulaşmak için tıklayınız]

 

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Esin KARPAT
Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK
Arş. Gör. Pelin SÜLE
Arş. Gör. Nergis ERDEM
Arş. Gör. Yiğit Çağatay KUYU

 

Öğrenci Değişim Programları Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Sait Eser KARLIK (Erasmus)
Yrd. Doç. Dr. Neyir ÖZCAN SEMERCİ (Farabi-Mevlana)
Arş. Gör. Çağlar KILIKÇIER
Arş. Gör. Nedim Aktan YALÇIN
Arş. Gör. Ahmet KARAKÜÇÜK
[Komisyon sayfasına ulaşmak için tıklayınız]

 

Web Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Doç. Dr. Fahri VATANSEVER
Arş. Gör. Ahmet KARAKÜÇÜK
Arş. Gör. Nedim Aktan YALÇIN

 

Yan Alan-Çift Anadal Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ersen YILMAZ
Arş. Gör. Çağlar KILIKÇIER
Arş. Gör. Yiğit Çağatay KUYU
[Komisyon Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız]

 

Yatay-Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
Arş. Gör. Nergis ERDEM
Arş. Gör. Nedim Aktan YALÇIN

 

Bölüm Akreditasyon Kurulu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ersen YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Esin KARPAT

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Prof. Dr. Tuncay ERTAŞ
Doç. Dr. Figen ERTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Eser KARLIK
Yrd. Doç. Dr. Neyir ÖZCAN SEMERCİ
Öğr. Gör. Dr. Sevim KURTULDU
Öğr. Gör. Dr. Okan SÜLE
Arş. Gör. Dr. Ömer ZOR
Arş. Gör. Çağlar KILIKÇIER
Arş. Gör. Yiğit Çağatay KUYU
Arş. Gör. Ahmet KARAKÜÇÜK

 

Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Güneş YILMAZ (Başkan)
Prof. Dr. Erdoğan DİLAVEROĞLU
Doç. Dr. Fahri VATANSEVER
Doç. Dr. Uğur YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Sibel YENİKAYA
Öğr. Gör. Dr. Erdem ÖZÜTÜRK
Öğr. Gör. Dr. İsmail TEKİN
Arş. Gör. Nergis ERDEM
Arş. Gör. Pelin SÜLE
Arş. Gör. Nedim Aktan YALÇIN