Anabilim Dalları

Hâlihazırda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü farklı uzmanlık alanlarından 20 tam-zamanlı öğretim elemanına sahiptir. Bunlardan dördü profesör, üçü doçent, altısı yardımcı doçent ve altısı öğretim görevlisidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün tam-zamanlı öğretim elemanları doktora derecesine sahiptir. Altı öğretim üyesi doktorasını yabancı ülke üniversitelerinden almış olup bunların dağılımı Amerika Birleşik Devletleri iki, İngiltere üç ve Fransa bir şeklindedir. Ayrıca, bölümümüzde hâlihazırda altısı doktoralı olmak üzere sekiz araştırma görevlisi vardır. Araştırma görevlilerimizden bazılarının bölümümüz öğretim elemanı kadrosunu yakın gelecekte takviye edeceğini beklemekteyiz. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesinin bölümümüzde öğretim elemanı olmayı planlayan araştırma görevlilerine imkân dâhilinde doktora bursu sağladığını belirtmek isteriz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir.*

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fahri Vatansever
Yrd. Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya
Arş. Gör. Dr. Metin Hatun
Arş. Gör. Nedim Aktan Yalçın
Arş. Gör. Yiğit Çağatay Kuyu

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Uğur Yalçın
Yrd. Doç. Dr. Esin Karpat
Yrd. Doç. Dr. Sibel Yenikaya
Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu
Arş. Gör. Dr. Ömer Zor

 

Elektronik Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk
Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin
Arş. Gör. Dr. Mutlu Demirer

 

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Prof. Dr. Tuncay Ertaş
Doç. Dr. Figen Ertaş
Yrd. Doç. Dr. Ersen Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Koçyiğit
Arş. Gör. Ahmet Karaküçük
Arş. Gör. Çağlar Kılıkçıer
Arş. Gör. Pelin Demir

 

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Murat Uyar
Öğr. Gör. Dr. Okan Süle
Arş. Gör. Nergis Erdem

 

* Öğretim elemanlarının bağlı bulundukları kadrolar farklı olabilir.