Anabilim Dalları

Hâlihazırda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü farklı uzmanlık alanlarından 20 tam-zamanlı öğretim elemanına sahiptir. Bunlardan dördü profesör, üçü doçent, altısı yardımcı doçent ve altısı öğretim görevlisidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün tam-zamanlı öğretim elemanları doktora derecesine sahiptir. İkisi Amerika Birleşik Devletleri ve ikisi de İngiltere olmak üzere dört öğretim üyesi doktorasını yabancı ülke üniversitelerinden almıştır. Ayrıca, bölümümüzde hâlihazırda üçü doktoralı olmak üzere dokuz araştırma görevlisi vardır. Araştırma görevlilerimizden bazılarının bölümümüz öğretim elemanı kadrosunu yakın gelecekte takviye edeceğini beklemekteyiz. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesinin bölümümüzde öğretim elemanı olmayı planlayan araştırma görevlilerine imkân dâhilinde doktora bursu sağladığını belirtmek isteriz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir.*

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fahri Vatansever (Anabilim dalı başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya
Arş. Gör. Dr. Metin Hatun
Arş. Gör. Nedim Aktan Yalçın
Arş. Gör. Yiğit Çağatay Kuyu

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Uğur Yalçın (Anabilim dalı başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Esin Karpat
Yrd. Doç. Dr. Sibel Yenikaya
Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu
Arş. Gör. Dr. Ömer Zor

 

Elektronik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Atilla Aydınlı (Anabilim dalı başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk
Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin
Arş. Gör. Dr. Mutlu Demirer

 

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Güneş Yılmaz (Anabilim dalı başkanı)
Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Prof. Dr. Tuncay Ertaş
Doç. Dr. Figen Ertaş
Yrd. Doç. Dr. Ersen Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Koçyiğit
Arş. Gör. Ahmet Karaküçük
Arş. Gör. Çağlar Kılıkçıer
Arş. Gör. Pelin Demir

 

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Murat Uyar
Öğr. Gör. Dr. Okan Süle (Anabilim dalı başkanı)
Arş. Gör. Nergis Erdem

 

* Öğretim elemanlarının bağlı bulundukları kadrolar farklı olabilir.