Anabilim Dalları

Hâlihazırda, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü farklı uzmanlık alanlarından 20 tam-zamanlı öğretim elemanına sahiptir. Bunlardan beşi profesör, biri doçent, dokuzu yardımcı doçent ve beşi öğretim görevlisidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün tam-zamanlı öğretim elemanları doktora derecesine sahiptir. Yedi öğretim üyesi doktorasını yabancı ülke üniversitelerinden almış olup bunların dağılımı Amerika Birleşik Devletleri iki, İngiltere üç, Fransa bir ve Rusya bir şeklindedir. Ayrıca, bölümümüzde hâlihazırda altısı doktoralı olmak üzere sekiz araştırma görevlisi vardır. Araştırma görevlilerimizden bazılarının bölümümüz öğretim elemanı kadrosunu yakın gelecekte takviye edeceğini beklemekteyiz. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesinin bölümümüzde öğretim elemanı olmayı planlayan araştırma görevlilerine imkân dâhilinde doktora bursu sağladığını belirtmek isteriz.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir.*

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fahri Vatansever
Yrd. Doç. Dr. Neyir Özcan Semerci
Yrd. Doç. Dr. Halil Yeşilçimen
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Yenikaya
Arş. Gör. Dr. Ekrem Düven
Arş. Gör. Dr. Metin Hatun

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Oktay
Yrd. Doç. Dr. Esin Karpat
Yrd. Doç. Dr. Uğur Yalçın
Yrd. Doç. Dr. Sibel Yenikaya
Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu
Arş. Gör. Dr. Okan Süle
Arş. Gör. Dr. Ömer Zor

 

Elektronik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Eldar Musa
Öğr. Gör. Dr. Erdem Özütürk
Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin
Arş. Gör. Dr. Mutlu Demirer

 

Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdoğan Dilaveroğlu
Prof. Dr. Tuncay Ertaş
Prof. Dr. Güneş Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik
Yrd. Doç. Dr. Figen Ertaş
Yrd. Doç. Dr. Sait Eser Karlık
Yrd. Doç. Dr. Ersen Yılmaz
Öğr. Gör. Dr. İbrahim Koçyiğit
Arş. Gör. Dr. Cemal Hanilçi
Arş. Gör. Ahmet Karaküçük
Arş. Gör. Çağlar Kılıkçıer

 

Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı

Bölümümüz öğretim elemanları Prof. Dr. Güneş Yılmaz, Doç. Dr. Fahri Vatansever, Öğr. Gör. Dr. Sevim Kurtuldu, Arş. Gör. Dr. Ekrem Düven Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı ile ilgili dersleri verebilecek ve bu alanda bilimsel çalışmalar yürütebilecektir.

* Öğretim elemanlarının bağlı bulundukları kadrolar farklı olabilir.