Elektronik Devreler Laboratuvarı II dersini alan öğrencilerin dikkatine (Güncellendi)

Güncellenen kısımlar koyu harflerle ifade edilmiştir.

Elektronik Devreler Laboratuvarı II deneyleri 26 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Dersin devamını daha önce alan ve başarısız olan bu sene tekrar alan öğrenciler, eski yıliçi notunu kabul ediyorlarsa bunu 15.02.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Öğr. Gör. Dr. İsmail TEKİN’e email yolu bildirmeleri gerekmektedir. Eski yıliçi notunu kabul eden öğrenciler sadece final sınavına gireceklerdir. Öğrencilerin dersten devam alabilmeleri için yapılacak olan 8 adet deneyin en az 6 tanesine girmeleri gerekmektedir. Deney grupları 23.02.2018 Cuma günü ilan edilecektir. Deney föyleri bölüm web sayfasında “ders sayları” kısmından girilerek elde edilebilir.