Devreler Kuramı-I B Şubesi Devamsız Öğrenci Listesi

Devreler Kuramı-I B Şubesi devamsız öğrenci listesi ektedir.

Ek: Devamsız öğrenciler