2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı ve Önceki Müfredatlara tâbi olan öğrenclerin dikkatine

2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve önceki müfredatlara tâbi olan, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ders planından kaldırılmış ELN2203 Mühendislik Matematiği (3-0-0) (6 AKTS) dersini alıp başarısız olmuş ya da hiç almamış öğrenciler, bu ders yerine 4. sınıftan 1 teknik seçmeli ders alacaklardır.