Bitirme Projesi Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Bitirme Projesi Alan Öğrencilerin Dİkkatine,

Proje Hazırlık ve Bitirme Projesi aynı dersin bölünmez iki aşamasıdır. Dolayısıyla aynı hocadan almaları gerekmektedir. Ancak geçerli nedenleri olması durumunda Bölüm internet sitemizde bulunan Bitirme Projesi Danışman Değişikliği formu tanzim edilip bölüm sekreterliğine verilmesiyle kurula alınacaktır. Bölüm Akademik Kurul Kararı ile değişiklik yapılacaktır.

Bitirme Projesi dersine otomasyonda kayıtlı öğrencilerin, hocalarla görüşüp proje başlıklarını belirlemeleri ve imzalı proje alış belgelerinin en geç 15.09.2017 Cuma günü saat 16:00’ya kadar bölüm sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.