Bitirme Projesi, Mühendislik Tasarımı II ve Proje Hazırlık dersi raporları teslimi

Bitirme Projesi, Mühendislik Tasarımı II ve Proje Hazırlık derslerine ait raporların, Danışman ve öğrenci tarafından iç sayfası imzalanmış ve ciltlenmiş bir nüshasının en geç  08/06/2017 Perşembe günü saat 14:00 ‘e kadar Bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: İç sayfası danışman tarafından imzalanmamış raporların notları verilmiş olsa dahi iptal edilecektir.