Mezun Olma Durumundaki Öğrencilerin Dikkatine

Mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin, mezuniyet dilekçelerini en geç 7 haziran 2017 çarşamba saat 12:00’a kadar bölüm sekreterliğine vermeleri gerekmektedir.